Zasady Ochrony Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zachowanie poufności danych jest dla bynamesakke niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?
Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez BNS Group Sp. z o.o. (“bynamesakke”). Chroni ona także Twoje dane na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych.

BNS Group Sp. z o.o.
ul.Mazurska 13,
03-015 Warszawa
Poland

Numer REGON: 145884558
Numer VAT: NR VAT PL7010324558

Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, bynamesakke stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Kto ma dostęp do Twoich danych?
Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.

Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz pod opisem procesów poniżej.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

Jakie masz prawa?
Prawo dostępu do danych:
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z bynamesakke – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia:
Gdy bynamesakke przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli masz konto bynamesakke możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta bynamesakke.

Prawo do usunięcia danych:
Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez bynamesakke, z wyjątkiem następujących sytuacji:

* masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta
* masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
* masz nieuregulowany dług wobec bynamesakke, niezależnie od metody płatności
* jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałaś(eś) z naszych usług w niewłaściwy sposób
* Twój dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli)
* Twój wniosek kredytowy został odrzucony w ciągu ostatnich trzech miesięcy
* Jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu bynamesakke:
Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu bynamesakke. bynamesakke zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

* wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail
* edytując ustawienia swojego konta bynamesakke

Prawo do ograniczenia:
Masz prawo zażądać, aby bynamesakke ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

* jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu bynamesakke, wtedy bynamesakke ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
* jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy bynamesakke musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
* jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
* jeśli bynamesakke nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?
Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy grupę pracowników, która będzie odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nimi skontaktować, napisz na adres [email protected].

Obsługa Klienta Ochrony Danych Osobowych:
Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem możesz skontaktować się z obsługą klienta, napisz na adres [email protected], a w temacie wiadomości wpisz DATA.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:
Jeśli uważasz, że bynamesakke przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Politykę Prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki Prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych.

 

ZAKUPY ONLINE

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Używamy Twoich danych osobowych do zarządzania zakupami dokonanymi online w bynamesakke w celu przetwarzania Twoich zamówień i zwrotów oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów. Będziemy używać Twoich danych osobowych do zarządzania Twoimi płatnościami. Będziemy też używać Twoich danych do przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów.

 

Dzięki danym osobowym możemy Cię zidentyfikować i sprawdzić, czy Twój wiek kwalifikuje Cię do zakupów online, a także potwierdzić Twój adres z podmiotami zewnętrznymi.
Chcemy zaoferować Ci różne metody płatności i dokonamy analizy, aby sprawdzić, jakie metody płatności są dla Ciebie dostępne – w tym celu sprawdzimy Twoją historię płatności i historię wiarygodności kredytowej.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 

* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu
* informacje na temat płatności i historię płatności
* informacje kredytowe
* informacje na temat zamówień

 

Jeśli masz konto bynamesakke, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem lub członkostwem, m.in.:

 

* identyfikator konta
* historię zakupów

 

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia Ci wymienionych powyżej usług. Otrzymują je firmy, które potwierdzają Twój adres, agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień, magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia, firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności, agencje badania wiarygodności kredytowej w celu weryfikacji tożsamości i sprawdzenia zdolności kredytowej oraz firmy windykacyjne.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
bynamesakke musi przetwarzać Twoje dane osobowe, aby być w stanie świadczyć usługi i dostarczać zamówienia.
Pamiętaj, że wiele tych firm ma niezależne prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych lub jest do tego zobowiązanych.

 

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będziesz aktywnym klientem.

 

Zautomatyzowany proces decyzyjny:
Jeśli złożysz wniosek o przyznanie kredytu jako metody płatności, zostanie on oceniony i rozpatrzony w sposób automatyczny. Masz prawo wyrazić swój punkt widzenia, zakwestionować decyzję i zgłosić to naszemu pracownikowi.

 

MARKETING BEZPOŚREDNI

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych do przesyłania Ci ofert marketingowych, ankiet oraz zaproszeń – pocztą e-mail, w SMS-ach, telefonicznie oraz tradycyjną pocztą.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy następujące dane osobowe:

* dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy
* czy chcesz otrzymywać informacje
* płeć (jeśli udzielisz nam takiej informacji)
* jakie produkty i oferty zostały przez Ciebie kliknięte

Jeśli masz konto bynamesakke, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem, m.in.:

* imię i nazwisko
* adres
* wiek
* historia zakupów
* sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usługi wymienionej powyżej i umożliwiają one agencjom marketingowym oraz dostawcom technicznym dystrybucję cyfrowych i drukowanych materiałów marketingu bezpośredniego.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi z podmiotami zewnętrznymi.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. Z wyjątkiem materiałów przesyłanych tradycyjną pocztą, w tym katalogów, będą one do Ciebie przesyłane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Prawo do wycofania zgody:
Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.
Gdy to zrobisz, bynamesakke nie będzie mógł więcej wysyłać Ci żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

* wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości marketingowej
* edytując ustawienia Twojego konta bynamesakke’s

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę.

 

KONTO BYNAMESAKKE

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych do założenia i prowadzenia Twojego konta oraz w celu świadczenia Ci spersonalizowanych usług na stronie bynamesakke.

Udostępnimy Ci Twoją historię zamówień oraz informacje na temat zamówień i umożliwimy zmianę ustawień konta (w tym również preferencji marketingowych). Udostępnimy Ci też łatwy sposób poprawiania i aktualizowania takich informacji, jak dane kontaktowe czy informacje o płatnościach.

Aby móc przedstawiać interesujące dla Ciebie rekomendacje produktów, bynamesakke będzie przetwarzać dane na temat sposobu nawigowania po naszych platformach cyfrowych (w tym na stronie internetowej i w aplikacji) oraz przeglądanych produktów, na temat Twojej historii zakupów oraz recenzji produktów, a także dane, które nam przekażesz poprzez swoje konto.

Jakie dane osobowe gromadzimy?
Zawsze przetwarzamy Twój adres e-mail oraz hasło, które nam przekazujesz w momencie zakładania konta bynamesakke.

Będziemy przetwarzać następujące dane, jeśli zgodzisz się je udostępnić:

* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu
* data urodzenia
* płeć
* kraj
* ustawienia konta
* zaszyfrowane dane karty kredytowej

Jeśli dokonasz zakupu, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe

* historia zakupów
* informacje na temat dostawy
* historia płatności

Będziemy także przetwarzać następujące dane osobowe powiązane z plikami cookie

* historia kliknięć
* historia nawigacji i przeglądania

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Optymalizację strony zlecamy agencjom internetowym, a do oceniania produktów używamy narzędzi analitycznych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz w momencie zakładania konta bynamesakke.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udostępniania interesujących Cię informacji o produktach, na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Prawo do wycofania zgody:
W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Gdy to zrobisz, Twoje konto zostanie zamknięte, a bynamesakke nie będzie mógł oferować Ci usług wymienionych powyżej.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będzie aktywne Twoje konto bynamesakke.

Masz prawo w każdym momencie zamknąć swoje konto; jeśli to zrobisz, konto zostanie zlikwidowane i uznamy Cię za nieaktywnego użytkownika. Zachowamy Twoje dane osobowe, jeśli będzie to wymagane przez prawo lub w przypadku niezakończonego sporu.

Po zamknięciu konta Twoje dane zostaną usunięte.

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie przez bynamesakke Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu firmy. Aby to zrobić, wyślij wiadomość na adres [email protected]. Twoje konto zostanie usunięte i nie będziemy w stanie dłużej świadczyć Ci usług.

 

OBSŁUGA KLIENTA

Jak będziemy używać Twoich danych osobowych?
Będziemy używać danych osobowych do przetwarzania Twoich pytań, reklamacji, zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą e-mail, przez chat, telefonicznie i w mediach społecznościowych.
Możemy też kontaktować się z Tobą, jeśli wystąpią jakieś problemy z Twoim zamówieniem.

 

Które dane osobowe przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać dane osobowe, które nam przekażesz, w tym między innymi:

 

* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu
* datę urodzenia
* dane i historię płatności
* informacje kredytowe
* informacje o zamówieniach
* numer konta/ numer członkowski
* całą korespondencję na dany temat

 

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu bynamesakke.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
W przypadku reklamacji zgłaszanych w sklepie dane będą przechowywane przez 2 lata – z wyjątkiem USA, gdzie są przechowywane przez 5 lat.

 

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu bynamesakke:
Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu bynamesakke. bynamesakke zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

 

KONKURSY

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, kiedy weźmiesz udział w naszym konkursie. Dane osobowe zostaną wykorzystane do tego, aby bynamesakke mógł kontaktować się z uczestnikami w sprawach dotyczących konkursu, przed wydarzeniem i po jego zakończeniu, w celu ustalenia tożsamości uczestników i zweryfikowania ich wieku, w celu kontaktu ze zwycięzcami oraz dostarczenia nagrody i ustalenia sposobu dostawy.

Które dane osobowe będziemy przetwarzać?
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe

* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu
* wiek
* informacje przekazane w konkursie

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej i umożliwiają firmom kurierskim dostarczenie nagród.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz w momencie zgłoszenia do udziału w konkursie.

Prawo do wycofania zgody:
W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Gdy to zrobisz, bynamesakke nie będzie mógł oferować Ci usług wymienionych powyżej.

WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ PRAWNYCH

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Będziemy używać Twoich danych osobowych, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz.

 

Będziemy także używać Twoich danych osobowych do zbierania i potwierdzania danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.

 

Które dane osobowe będziemy przetwarzać?
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe
* numer klienta
* numer zamówienia
* imię i nazwisko
* adres pocztowy
* kwota transakcji
* data transakcji

 

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Twoje dane będą udostępniane w ramach BNS Group Sp. z o.o..

 

Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe firmom IT, które udostępniają rozwiązania do prowadzenia księgowości.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
bynamesakke przetwarza Twoje dane osobowe, aby wywiązać się z obowiązków nałożonych przez ustawę.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak wymagają tego zasady prowadzenia księgowości w Twoim kraju.

 

PLIKI COOKIE

Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego. Jeśli korzystasz z naszych usług, zakładamy że zgadzasz się na używanie plików cookie.

 

Jak używamy plików cookie?
Trwałych plików cookie używamy do przechowywania informacji o Twojej preferowanej stronie startowej oraz przechowywania Twoich danych, jeśli przed zalogowaniem klikniesz opcję „Pamiętaj mnie”. Będziemy też używać plików cookie do zapisywania Twoich ulubionych produktów.

 

Plików cookie sesji używamy na przykład, kiedy użytkownik skorzysta z funkcji filtrowania produktów, a także do sprawdzenia, czy jest zalogowany lub czy włożył do koszyka jakiś produkt.

 

Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.

 

Niektóre pliki cookie podmiotów zewnętrznych są dodawane przez usługi, które są dostępne na naszych stronach, ale znajdują się poza naszą kontrolą. Te pliki cookie są dodawane przez serwisy społecznościowe, takie jak Twitter, Facebook czy Vimeo i są powiązane z możliwością użytkownika do udostępniania treści w serwisach, których ikony są widoczne na stronie.

 

Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.

 

Jaki rodzaj danych osobowych przetwarzamy?
Kiedy zalogujesz się na swoje konto bynamesakke, będziemy łączyć Twój identyfikator plików cookie z danymi osobowymi przesłanymi i zbieranymi w związku z Twoim kontem.

 

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Używamy narzędzi analitycznych do gromadzenia danych statystycznych w celu optymalizowania naszej witryny i przedstawiania informacji, które mogą Cię zainteresować.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Będziemy łączyć Twoje pliki cookie z Twoimi danymi osobowymi, tylko jeśli zalogujesz się na konto bynamesakke.
Gdy zalogujesz się na swoje konto, dane będą przetwarzane na mocy naszego uzasadnionego interesu.