Regulamin Sklepu

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM PRZED SKORZYSTANIEM Z NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO.

Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bynamesakke.com (dalej „Sklep”) i administratorem Twoich danych osobowych jest spółka BNS Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-015, ul.Mazurska 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000402285, nr NIP: 7010324558, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł.

Sklep jest zobowiązany dostarczać rzeczy wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych.

Wszelkie pytania dotyczące Sklepu lub funkcjonowania strony internetowej bynamesakke.com proszę kierować na adres e-mail: [email protected]

Korzystanie ze Sklepu wymaga dostępu do sieci Internet, przeglądarki internetowej, włączonej obsługi języka JavaScript, plików cookies i wyskakujących okienek (pop-up).

Sklep zakazuje publikowania na stronie internetowej Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste BNS Group Sp. z o.o., kontrahentów lub osób trzecich.

Składanie i realizacja zamówień. Zamówienie na produkty marki bynamesakke można składać w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej www.bynamesakke.com. Jeśli Twoje zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane, zaoferujemy Ci, według Twojego wyboru, alternatywne produkty o tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub zwrot kosztów. Masz prawo nie przyjąć propozycji nabycia alternatywnych produktów i odstąpić od umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Wszystkie ceny podane są w PLN i są cenami brutto. Płatność może zostać dokonana za pośrednictwem Przelewy24. Towar zostanie dostarczony przez kuriera po zaksięgowaniu wpłaty. Koszt przesyłki naliczany jest według podanych stawek w zależności od wybranej opcji dostawy. Produkty są zazwyczaj dostarczane w ciągu 2-5 dni roboczych (czas dostawy przesyłek wysyłanych poza granice Unii Europejskiej może być jednak inny).

Zwroty i reklamacje. Możesz zgłosić reklamację drogą elektroniczną na adres: [email protected] albo bezpośrednio ze strony za pośrednictwem formularza Zwroty. Po otrzymaniu produktu, BNS Group Sp. z o.o. w ciągu 14 dni ustosunkuje się do Twojej reklamacji. W tym zakresie przysługują Ci ustawowe uprawnienia, w tym również z tytułu rękojmi zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

Prawo odstąpienia od umowy. Masz prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś/weszłaś posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres mailowy [email protected] albo skorzystać z formularza podanego na stronie w zakładce Zwroty.

Możesz też skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację o wykonaniu przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni od otrzymania zamówienia.

Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy otrzymane od Ciebie płatności za towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy oraz dostarczenia nam towaru w stanie bez widocznych śladów użycia. Koszty przesyłki zwrotów są po stronie kupującego.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres bynamesakke, ul. Mazurska 13, 03-015 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz towar przed upływem 14 dni.

Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci w wypadkach:

a) umowy o świadczenie usług, jeżeli BNS Group Sp. z o.o. wykonał w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą i zostałeś poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez BNS Group Sp. z o.o. utracisz prawo odstąpienia od umowy;

b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi BNS Group Sp. z o.o. nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi BNS Group Sp. z o.o. nie ma kontroli;

h) umowy, w której wyraźnie żądałeś, aby przedsiębiorca do Ciebie przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli BNS Group Sp. z o.o. świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania żądałeś, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) umowy zawartej na aukcji publicznej;

l) umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez BNS Group Sp. z o.o. o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Wymiana może nastąpić jedynie na ten sam towar w innym rozmiarze lub kolorze, pod warunkiem dostępności towaru zamiennego. Jeśli zamierzasz wymienić produkt na inny, musisz odstąpić od umowy, a następnie złożyć nowe zamówienie.

Ochrona danych osobowych. Dane osobowe podane przez Ciebie na stronie www.bynamesakke.com są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną, wyraźną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 z 2004 r., poz.1024).

Możesz otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym jeśli wyrazisz na to zgodę. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę na otrzymywanie materiałów wysyłając wiadomość mailową zawierająca oświadczenie o cofnięciu zgody na adres mailowy [email protected].

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest konieczne dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

Posiadasz prawo wglądu do swoich danych osobowych i adresowych oraz ich poprawiania. Uprawnienia te mogą być realizowane poprzez wykorzystanie udostępnionych w tym celu funkcjonalności Sklepu lub przez wniosek wysłany mailowo na adres [email protected] lub w formie pisemnej, kierowany na adres ul. Mazurska 13, 03-015 Warszawa.

Twoje dane osobowe są przekazywane firmom kurierskim współpracującym ze BNS Group Sp. z o.o., w szczególności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania dostawy towarów.

W przypadku dokonywania płatności on-line, Twoje dane osobowe są przekazywane spółkom świadczącym usługi płatnicze, które współpracują z BNS Group Sp. z o.o., w szczególności dostawcy usług płatniczych Przelewy24, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania płatności.

Pliki cookies. Podczas korzystania ze Sklepu na Twoim urządzeniu końcowym zapisywane są tzw. pliki cookies, tj. informacja elektroniczna w formie pliku tekstowego, zawierająca unikalny kod identyfikujący poszczególnych klientów, przesyłana do Twojej przeglądarki internetowej oraz przechowywana na Twoim twardym dysku w celu ułatwienia dostępu oraz korzystania ze Sklepu.

Pliki cookies są stosowane w celu dopasowania zawartości stron internetowych do Twoich preferencji oraz tworzenia anonimowych statystyk, wskazujących sposób, w jaki korzystasz ze Sklepu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Tobie, w szczególności na ich podstawie nie można ustalić Twojej tożsamości.

Sklep korzysta z dwóch rodzajów plików cookies: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym do momentu wylogowania się ze Sklepu lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Pliki stałe pozostają na Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym, powinieneś zmienić ustawienia domyślne przeglądarki internetowej. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronach www dostawców przeglądarek internetowych. Ograniczenie lub wyłącznie stosowania plików cookies może jednakże mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu.

Korzystanie ze strony. Wszelkie prawa do projektu strony, tekstów, grafiki, informacje, logo, zawartości i innych materiały wyświetlanych na stronie, przysługują spółce BNS Group sp. z o.o. lub BNS Group Sp. z o.o. korzysta z nich na podstawie odpowiednich licencji. Materiały te nie mogą być wykorzystywane przez Ciebie lub osoby trzecie poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w Regulaminie lub za pisemną zgodą ich właściciela. Nie wolno Ci modyfikować informacji lub materiałów zamieszczonych na tej stronie, kopiować, wyświetlać publicznie lub używać ich do celów komercyjnych. Powinieneś zachować w poufności informacje dotyczące Twojego konta, hasła i zabezpieczenie dostępu do tych danych z Twojego komputera.

Linki podmiotów zewnętrznych. Jeśli zdecydujesz się wejść na stronę linkowaną na lub linkującą do tej witryny, robisz to na własne ryzyko. Wszystkie takie linki są dostępne jedynie dla Twojej wygody.

Bony. Bony mogą zostać zrealizowane podczas zakupów w Sklepie zgodnie z zasadami wykorzystania bonów, w szczególności nie można ich wymieniać na gotówkę. W przypadku braku możliwości zrealizowania bonu z przyczyn technicznych z winy BNS Group sp. z o.o., bon zostanie wymieniony lub BNS Group sp. z o.o. podejmie inne działania w celu umożliwienia realizacji bonu.

Zmiany Regulaminu. BNS Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, obejmujących:

– zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do nowych przepisów prawa;

– zmiany oraz aktualizacji danych dotyczących Sklepu lub spółki BNS Group sp. z o.o., w tym w szczególności firmy, danych teleadresowych, formy prawnej BNS Group sp. z o.o., w zakresie w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów prawnych;

– zmiany w zakresie oferowanych funkcjonalności oraz/lub świadczonych usług.

Zostaniesz poinformowany o zmianach w Regulaminie poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie www.bynamesakke.com oraz – w przypadku gdy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem – poprzez przesłanie informacji o zmianie na adres e-mailowy podany przez Ciebie podczas procesu rejestracji.

Zmiany wchodzą w życie w terminie 2 tygodni od ich opublikowania w sposób opisany w powyżej, przy czym masz prawo, w tym samym terminie, wypowiedzieć umowę wiążącą Cię z BNS Group sp. z o.o. i w rezultacie zlikwidować swoje konto. Wypowiedzenie umowy z BNS Group sp. z o.o. i związana z tym likwidacja konta ma skutek natychmiastowy, jednakże nie ma wpływu na złożone wcześniej zamówienia, które zostaną zrealizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu (tj. według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia).

Informacje, które BNS Group Sp. z o.o. przekazuje za pośrednictwem niniejszego Regulaminu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), obejmujące m.in. dane BNS Group Sp. z o.o., główne cechy nabywanego produktu, cenę, sposób i termin zapłaty, prawo odstąpienia, stanowią integralną część umowy zawieranej między Tobą a BNS Group Sp. z o.o. i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

Postanowienia końcowe. Regulamin dostępny jest na stronie www.bynamesakke.com z możliwością jego pobrania oraz odtwarzania i utrwalania jego treści.

O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Tobą a BNS Group Sp. z o.o. jest prawo polskie. Masz prawo skorzystać z pozasądowych procedur reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. poprzez złożenie wniosku o mediację do właściwej Inspekcji Handlowej.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie narusza, wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

Postanowienia punktów dotyczące prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, sposobu i terminu rozpatrywania reklamacji jak również zmiany niniejszego Regulaminu nie znajdują zastosowania do użytkowników, którzy są przedsiębiorcami i dokonują zakupu towarów w Sklepie, chyba że zakup jest dokonywany w celu niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. W relacjach z użytkownikami nie będącymi konsumentami BNS Group sp. z o.o. jest uprawiona do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyny takiej zmian.